ANT-337 İnsan Bacak Kası (13 Parça)

ANT-337 İnsan Bacak Kası (13 Parça)

Açıklama:

Bu lüks kaslı model,

bacağın anatomik yapısı. Yüzeysel ve daha derin

kaslar, vasküler yapılar, sinirler ve bağların hepsi

doğru şekilde temsil edilir.

Aşağıdaki parçalar çıkarılabilir:

- Sartorius

- Uzun pazı

- Gluteus maximus

- Soleus

- Gastroknemius

- Gracilis

- Semitendinosus ve Semimembranosus

- Rektus femoris

- Ekstansör digitorumlongus

- Ayak tabanı

- tensör fasciae latae.