ANT-A80 Fonksiyonel Omuz Eklemi Modeli - 3B Smart Anatomy

ANT-A80 Fonksiyonel Omuz Eklemi Modeli - 3B Smart Anatomy

Bu çok realisttik fonksiyonel modelle öğrencilerinize ve hastalarınıza anatomik ve mekanik işlevleri çok görsel bir şekilde sunabilirsiniz. Bu doğal ölçülerinde ve tamamen hareketli eklemi, abdüksiyon, anteversiyon, retroversiyon, dış ve iç rotasyon gibi tüm fizyolojik hareket kabiliyetlerinin demonstrasyonları için kullanabilirsiniz. Kürek kemiği, köprücük kemiği, üst kol güdüğü ve bağlardan oluşmaktadır. Ayak üzerinde.