ANT-B-001 ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ

ANT-B-001 ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ

1.       Yeni doğmuş bebek resüsitasyon eğitim mankeni tüm vücuttur

2.       Ağız ve burundan ventile edilebilir

3.       Sadece kafa uygun duruma getirildiğinde hava yolu açılır.

4.       Bebek maketi ile CPR eğitimi verilmelidir.

5.       Bebek maketinde çıkarılabilir göbek kordonu olmalı, kordon üzerinde iki arter ven simüle etmelidir.

6.       Haraketler anatomik açıdan doğru olup hava verme sırasında kontrol edilmelidir.

7.       Ventilasyon işlemi çok şiddetli veya hızla yapılırsa mideyi forse ettiği gözle görünmelidir.

8.       Baş ile anatomik olarak yerinde olan trakea, vokal kodlar, özefagus ve bunasimüle edilmiş akciğer aşağıdaki prosedürlerin denenmesini sağlamalıdır;

·         Burun ve ağızdan aspirasyon

·         Orafaringeal tüp takma

·         Entübasyon ve trakealaspirasyon

·         Gerçek göğüs yükselişi ve iniş

·         Maske ile ventilasyon

·         Göğüs sıkıştırması görülmektedir