ANT-CPR1950S YARIM VÜCUT CPR EĞİTİM MANKENİ SESLİ UYARI

ANT-CPR1950S YARIM VÜCUT CPR EĞİTİM MANKENİ SESLİ UYARI

Yürütme Standardı: Amerikan Kalp Birliği (AHA) 2015 Uluslararası Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) ve Kardiyovasküler Acil (ECC) Kılavuzları