ANT-GP6616 Fetal başlı pelvik model

ANT-GP6616 Fetal başlı pelvik model

Model bir dişi pelvis ve iki cenin başından oluşur.

 iki değiştirilebilir cenin kafa, tam süreli çocuk, başka prematüre çocuk

Tal Fetal kafa, kraniyal sütüre ve anterior ve posterior'a açıkça dokunabilir

Tal Fetal kafa hareketli çubuğa pelvis içinden sabitlenir

During Doğum sırasında fetus ve pelvis arasındaki pozisyon ilişkisini görsel olarak gözlemleyin.

Art Artikülasyon, iniş, bükülme, iç rotasyon, yükseklik, azaltma ve dış rotasyon, fetal teslimat, vb. Gibi tüm teslimat prosesini görsel olarak gösterin.

During Doğum sırasında forseps ve fetal aspiratör kullanımını gösterebilir