ANT-GP6633 ANTEPARTUM CERVIX CHANGE AND BIRTH CANAL RELATIONSHIP MODEL

ANT-GP6633 ANTEPARTUM CERVIX CHANGE AND BIRTH CANAL RELATIONSHIP MODEL

6 servikal değişim ve doğum kanalı değişim modülünden oluşur

l  Aşama 1: Serviks dilasyonu olmaz, servikal kanal etkili olmaz, fetal baş ile iskiyal düzlem arasındaki pozisyon ilişkisi, omurga - 5,

l  Aşama 2: 2 cm serviksin dilatasyonu,% 50 servikal kanalın etkisi, fetal baş ile iskiyel omurganın düzlemi arasındaki pozisyon ilişkisi

l  Aşama 3: 4 cm serviksin dilatasyonu, servikal kanalın tam etkisi, fetal baş ve iskiyel omurganın-3 düzlemi arasındaki pozisyon ilişkisi;

l  Aşama 4: 5 cm serviksin dilatasyonu, servikal kanalın tam etkisi, fetal baş ve iskiyel omurganın düzlemi arasındaki pozisyon ilişkisi

l  Aşama 5: 7 cm'lik serviksin dilatasyonu, servikal kanalın tam etkisi, fetal baş ile iskiyel omurganın düzlemi arasındaki pozisyon ilişkisi + 2

l  Aşama 6: 10 cm serviksin dilatasyonu, servikal kanalın tam etkisi, fetal baş ile iskiyel omurganın düzlemi arasındaki pozisyon ilişkisi + 5