ANT-M 31 Bağlar ve kaslarla birlikte ayak iskeleti modeli - 3B Smart Anatomy

ANT-M 31 Bağlar ve kaslarla birlikte ayak iskeleti modeli - 3B Smart Anatomy

Bu ayak ve alt bacak modeli, çok çeşitli anatomik ayrıntıyı sunmakta ve ilgili bölümlerin daha ayrıntılı görünebilmesi için altı parçaya ayrıştırılabilmektedir. Model sadece kemiksi yapıları değil, aynı zamanda kas, tendon, bağ, sinir, arter ve venleri de göstermektedir. Önden görünümde, alt bacağın ekstansör kasları görülmektedir. Buna ek olarak tendonların tutucu bağların altından geçtiği (Superior ve inferior ekstansör retinakulum) ve ilgili ek yerlerine kadar uzandığı görülebilmektedir. Tüm tendon kesitleri de gösterilmiştir. Alt bacağın arka tarafından M. gastrocnemius, bunun altındaki anatomik yapıların görülebilmesi için modelden ayrılabilmektedir. Ayak tabanı üç katmanda gösterilmiştir. İlk katmanda M. flexor digitorum brevis gösterilmektedir. Bu kas çıkartıldığında, M. quadratus plantae, M. flexor digitorum longus tendomları ve M. flexor hallucis brevis boşa çıkmaktadır. Bu ikinci katmanda daha derinde bulunan anatomik ayrıntıları gözlemleyebilmek için çıkartılabilmektedir. Bu model fiyat-performans ilişkisine tabi değildir.