Gelişmiş Yenidoğan Bebek Hemşirelik Modeli

Gelişmiş Yenidoğan Bebek Hemşirelik Modeli

Açıklama:

Bu model, yeni doğmuş bir bebeğin gerçekçi boyutuna sahiptir.
Özellikler:
1. Baş, boyun ve uzuvlar hareket ettirilebilir, göğüs derisi değiştirilebilir
2. Kafa damarı delinmesi

3. Göbek damarı delinmesi
4. Endotrakeal entübasyon
5. Mide lavaj, lavman ve kateterizasyon hemşireliği
6. Fistül drenajı
7. Deltoid ve kalça kas içi enjeksiyon
8 .Gastrolavaj, kolokliz, üretral kateterizasyon