ANT-NS1019 TAM FONKSİYONEL HEMŞİRELİK MANKENİ

ANT-NS1019 TAM FONKSİYONEL HEMŞİRELİK MANKENİ

Özellik:
 

Doğru ve açık anatomik özellikler, göz bebeği gözlemi, bakıcı göz, kulak, burun, yataktaki ovma gövdesi, giysileri değiştirir.

Hasta taşımada çeşitli yöntemler uygulamak

Oksijen soluma, atomize soluma tedavisi

Burun besleme, mide yıkama

Ağız bakımı, diş protezi bakımı

Balgam emme

İntramüsküler enjeksiyon, hipodermik enjeksiyon

Kol damar delinmesi, enjeksiyon, transfüzyon

Fistül hemşireliği

Kateterizasyon (erkek / kadın değiştirilebilir), mesane sulama

Yatak yuvası hemşireliği

Lavman uygulaması

Kan basıncı ölçümü