SMART STAT Complete

SMART STAT Complete

SMART STAT, fakültelere ve öğrencilere kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan görevleri simüle etme imkanı vermektedir. Kablosuz, bağlantısız 34 kg (75 lb) yetişkin hasta simülatörü, Wi-Fi® ve Bluetooth® teknolojisiyle çalışır. Bu simülatörün kullanılabilmesi için programlama bilgisi ve becerileri gerekli değildir; basit kontrol ekranları, kullanımı kolay ve hızlı bir çalışma imkanı sunar.
SMART STAT taşınabilmektedir ve ekonomik kullanım için tasarlanmıştır. Simülatörün sağlam yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yedek parçaları düşük maliyetlidir ve devamlı, güvenilir çalışma sağlar.
Kayıt ekranında öğrenci performansları ve \"Kayıtlar\" altında Eğitim dokümanları görüntülenir. “Kayıtlar” özelliği kullanılarak eğitim ve performans geçmişi oluşturulur.
Yeni bir Öğrenci listesi oluşturmak ve bir Öğrenci adı seçmek için kullanıcının birkaç defa ekrana dokunması yeterlidir. Bir kayıt oturumu sona erdiğinde kullanıcı, PDF düğmesine dokunarak kayıtları bilgisayara aktarılmaya hazır hale getirir ve ardından yazdırma, düzenleme ve arşiv işlemleri gerçekleştirebilir.
Klasik dokunma-seçim-dokunma sistemi kullanılarak özel senaryolar kolayca oluşturulabilir. Basit şekilde bir zaman çizelgesi oluşturmanız ve SMART STAT\'ın göstermesini istediğiniz seçenekleri belirlemeniz yeterlidir. Senaryo oluşturulduktan sonra “Tamam” düğmesine dokunulduğunda derhal öğrenci oturumları için kullanıma hazır hale gelir.
Fakülte belirli bir senaryo için seçilen becerileri kullanarak, hasta değerlendirmesi ve tedavi modaliteleriyle bağlantılı öğrenci davranışlarını takip edebilir. Uygulanan beceriler veya verilen “ilaçlar” için basit kontrol listeleri kullanılarak öğrenci performansları belgelenebilir. Seçimler, oturum ve/veya oturumda yürütülen senaryo sırasında gerçekleşen olayların kronolojik listesine karşılık gelir.

SMART STAT özellikleri şunları içerir:
• Kolinesteraz inhibitörü toksisite belirtileri içeren CNS baş: 3 farklı boyuta ve/veya duyarsız koşullara ayarlanabilen ışığa duyarlı gözler, göz yaşı, burun mukozu, köpüren ağız, ETCO2 deşarjı ve önceden kaydedilmiş sesler ve kusma sesleri
• Eğitmenin iletişim kurması için kablosuz mikrofon
• Birden fazla SMART STAT\'ın kullanılması durumunda sinyal karışmalarının engellenmesi için opsiyonel 16 kanallı kablosuz mikrofon
• Siyanoz ve CO kızarıklığı gösteren dudaklar ve el tırnakları
• Perikardiyosentez
• Bilateral B/P ve IV kolları
• Manubriumda FAST 1™ G/Ç erişimi
• Harici şahdamarı kateterizasyonu
• 5 uçlu EKG görüntüleme ve defibrilasyonu
• Değiştirilebilen cinsel organlarla üriner kateterizasyon (Foley fonksiyonu)
• 4 kadranda karın sesleri
• IV kan ve idrar çıkışı dahil dahili sıvılar
• Vasküler zorlukların veya hastalık koşularının simüle edilmesi için her bir nabız noktası ayrı ayrı kapatılabilir
• Sol alt bacak aküsü- şarj edildikten sonra 3-1/2 saate kadar kullanılabilir (ilave akülü bacakların alınması önerilir)
• Opsiyonel: Ayrıca, kanama olan ve doğru turnike işlemlerine yanıt veren Xtreme Travmalı Kanama Alt Kol ve Alt Bacak ve Sim Vitals 5 Satırlı Monitör, G/Ç Alt Bacak, Ampüte Olmuş Sağ Alt Bacak ve Ampüte Olmuş Sol Alt Kol kullanılması da mümkündür.
• Uygulama: devam eden oturumlar ve senaryolarda kolay geçiş için ilave Akülü Bacak

SMART STAT’ın diğer özellikleri şunlardır:
• Harici bağlantıları olmayan ve taşınması için ayrıca yer gerektirmeyen dahili hava kompresörü
• Ağız ve burun intübasyonu, kopan dişler, dil ödemi, larengospazm, krikotirotomi, hareketli göz kapakları ve intübasyon için başın koklama konumuna yerleştirilmesi durumunda ağzın doğal olarak açılmasına izin veren özellikte, ince bir malzemeden imal edilen silikon baş derisi içeren Gelişmiş Deluxe İntübasyon Başı.
• Kalp ve akciğer sesleri: Seslerin doğru konumlardan duyulmasını sağlamak üzere 6 ön ve 4 arka akciğer sesi hoparlörü ve 4 kalp sesi hoparlörü Örneğin, stridor yalnızca üst akciğer hoparlörlerinden duyulurken, hırıltı tabanları yalnızca alttaki dört akciğer hoparlöründen duyulur.
• İki olarak şahdamarı, uyluk, popliteal, pedal (dorsal kemer), brakiyal ve radyal olmak üzere, daima etkin konumda olan 12 nabız noktası
• B/P, 70 mmHg sistolik basıncın altına ayarlandığında distal nabız düşüşü
• Hoparlör seslerinin genliğine bağlı olarak ve bir oskültatuar boşluğu elde edilmesi için bağımsız şekilde ayarlanabilen sistolik ve diastolik değerlerin kan basıncı ayarları
• Deltoitte ve sağ kalçada çift taraflı IM/SubQ enjeksiyon bölgeleri
• Gerilim pnömotoraksıyla ve göğüs tüpü yerleştirilmesiyle bağlantılı çift taraflı göğüs komplikasyonları - anatomi modeline hiçbir şekilde zarar vermez ve yeniden kullanılabilir (yedek deri ürünle birlikte verilir)
• Göğüs hareketiyle spontan solunum
• Mide distensiyonu
• Perikardiyosentez
• Yara ve hastalık koşullarını simüle eden çeşitli Ölümlü Vaka Simülasyon Kiti seçenekleri

Şu bileşenleri içerir:
• SMART STAT hasta simülatörü
• 1 akülü bacak
• Şarj sistemleri
• Pnömotoraks pedler, IV damarlar, IM enjeksiyon bölgeleri, perikardiyosentez pedler, FAST1™ pedler, krikotirotomi boyun derisi, diş seti ve intübasyon için yağlama maddesi dahil yedek parçalar
• Değişiklikler içeren 17 EKG ritmi
• Sıvı kabı doldurma cihazı, saklama şişeleri ve çözelti reçeteleri
• SMART STAT ile kullanım için tansiyon aleti
• SMART STAT Nabız Oksimetresi
• İşlenmiş STAT Simülatör ekleri
• 5\'li set defibrilasyon bölgesi adaptörleri
• Tekerlekli, dayanıklı taşıma kutusu
• Kullanım kılavuzu
• Sim Vitals 5 Satırlı Hastane Monitörü
• Ampute Olmuş Kanayan Bacak
• G/Ç Bacak

NOT: Eller serbest ped teknolojisine sahip defibrilasyon için bir eğitim kablosunun kullanılması gerekir ve parça numarası, defibrilasyon ünitenizin üreticisine bağlıdır. Eğitim kablosuyla bağlantılı olarak, hasta simülatörüyle desteklenen göğüs portu adaptörleri kullanılır.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: Senaryoların yüklenmesi ve raporların indirilmesi için iTunes®* programını çalıştırabilecek özelliklerde bir bilgisayar.