Ürün Adı: Cerrahi Dikiş ve Bandaj Modeli

Ürün Adı: Cerrahi Dikiş ve Bandaj Modeli

Açıklama:

Simülatör, kadın torasik ve abdominal insizyonların, tüp drenlerinin ve amputasyon kütüğünün her türlü benzetimini yapan, yaygın olarak kullanılan cerrahi insizyonları sağlar. Öğrenciler yara tedavisi yapabilir, yıkama, dezenfeksiyon, soyunma, bandaj değiştirme vb.

Simülatör aşağıdaki benzetilmiş yaraları içermektedir:

1.Tiroidektomi 
2. Orta göğüs 
tüpü 
boşalması - iki göğüs tüpü dreni ile 3. Sağ mastektomi - 
simüle drenajı 
4. Sağ kolesistektomin - 
benzetimli tüp ile 
5. Laparotomi 
6. Appendektomi 
7. Sol kolostomi 
8. sağ ileostomi 
9. Abdominal Histerektomi 
(transvers kesi) 
10. Sol nefrektomi (torakoabdominal 
insizyon) 
11. Sağ nefrektomi (oblik 
kesi) 
12. Laminektomi 
13. Sacral decubitus ülseri - evre 2 
14. Sağ sağ kesik amputasyon kütüğü