Ürün Adı: Çocuk Kemik İliği İğne deliği ve Femoral Venöz Ponksiyon Modeli

Ürün Adı: Çocuk Kemik İliği İğne deliği ve Femoral Venöz Ponksiyon Modeli

Açıklama:

1) Çocuk bacağını, esnek eklemi taklit ederek, uygun çalışma pozisyonunu yerleştirebilir 
2) Anatomik simge açıkça, diz eklemi, patella, tibia, tibia tüberozitesi 
3) Değiştirilebilir ponksiyon deri, Enjeksiyon modülü, simüle tibia ve femoral ven gemi 
4) Femoral nabız Operasyon pozisyonunu bulmak için dokunulabilir 
5) Simüle edilmiş sıvının dışarı akışı, doğru ponksiyon pozisyonunu kanıtlar (tibia deliği / femoral venöz ponksiyon).