Ürün Adı: Gelişmiş Bebek Tam Vücut Veniponksiyon Simülatörü

Ürün Adı: Gelişmiş Bebek Tam Vücut Veniponksiyon Simülatörü

Açıklama:


Özellikleri : 1) Baş ve boyun 
damarlarında venipunktür pozisyonu 2) Median kübital ven, aksiller ven, sağ-sol kolda el veni bulunan 
venüponksiyon pozisyonu 3) Göbek kordonunda venüpangür pozisyonu IV, kan çekme, göbek kordonu kateterizasyonu 
4) Venipunktur Büyük safenöz ven, küçük safenöz ven, transfüzyon eğitimi de dahil olmak üzere sağ bacakta pozisyon 
5) Kas içi enjeksiyon 
6) Açıkçası simüle edilen sıvı geri dönüşünün akışı doğru ponksiyon pozisyonunu kanıtlar; Aynı ponksiyon pozisyonu yüzlerce kez yinelenen ponksiyona direne sızıntıya dayanmaz 
7) Ağızdan ve burundan beslenme, karnın entübasyonu, emme, ayrıca nazogastrik tüp sabitleme antrepoları, pansumanlar, arınma, hemşirelik.